Coming soon!  Webshop software met Exact online boekhoudsoftware & direct gekoppeld met Sendcloud shipping provider Lees verder

Starters haken snel af, behalve bij webwinkels

 17-06-2013  Informatie

Starters zijn niet bepaald doorzetters. Na het eerste jaar gooit 30 procent van de startup-ondernemers de handdoek in de ring, maar in de horeca zijn de cijfers nog dramatischer: 60 procent van de starters in de horeca kapt na één jaar. Dat meldt het ING Economisch Bureau.

Terwijl het aantal starters al geruime tijd stabiliseert, neemt het aantal starters dat er na één jaar de brui aan geeft toe. In 2012 stopte 30 procent van de starters al na één jaar. In de horeca ligt dit percentage zelfs op 60 procent.

Starters
In het eerste kwartaal 2013 waren er circa 39.000 starters. Dit is vergelijkbaar met het aantal starters over dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dat het totaal aantal starters in 2013 rond de 121.000 zal liggen.  


 

Postbode? No way!
De grootste dalingen zijn in het eerste kwartaal zichtbaar in de sectoren transport & logistiek, de groothandel en de horeca. In de sector transport & logistiek is, onder meer als gevolg van de liberalisering van de postmarkt, weinig animo meer voor het beroep van postbode en/of koerier.

 

Horeca? Al helemaal niet!
Het aantal opheffingen is in de sector horeca het grootst. In de horeca stopt meer dan de helft van de starters (60%) al na een jaar. Naast lage toetredingsdrempels zijn dit ook de sectoren die sterk afhankelijk zijn van consumentenuitgaven. Zowel de uitgaven in de horeca als in de detailhandel, en daarmee automatisch ook de aan deze sectoren leverende groothandel en de transportsector, staan sterk onder druk als gevolg van consumenten die de hand op de knip houden. Overigens niet alleen in Nederland, maarin een groot deel van Europa

 

Houthakker? Yes!
De grootste toename van het aantal starters vond plaats in de industriesector (+30%). En dan vooral op het gebied van houtbewerking en meubelproductie. Ondanks dat de detailhandel harde klappen krijgt, zijn er nog genoeg starters die in deze tijden een webwinkel beginnen. Ook het aantal starters in het onderwijs zit, met een groeipercentage van 10%, in de lift. Het betreft hier met name starters die een bedrijf beginnen op het gebied van studiebegeleiding, bedrijfstrainingen of autorijscholen.